Node : dc1vplfry06.rbauction.net Build : 462 Revision : 101820190146
Bu alan {0} gereklidir. {0} geçersizdir. {0} sadece [a-z] harflerini içerebilir. {0} sadece harf ve rakamlar içerebilir. {0} bir sayı olmalıdır. {0} sadece [0-9] sayılarını içerebilir. {0}, en az bir harf ile bir rakam içermeli, 6 - 20 karakter uzunluğunda ve alfanümerik olmalıdır. {0} geçerli bir e-posta adresi olmalıdır. {0} geçerli bir URL olmalıdır. {0} YYYY-AA-GG formatında geçerli bir tarih olmalıdır. {0} en az {1} karakter olmalıdır. {0} {1} karakterden fazla olmamalıdır. {0} {1} ile {2} karakter arasında olmalıdır. {0} {1}'den daha büyük olmalıdır. {0} {1}'den daha küçük olmalıdır. {0} {1} ile {2} arasında olmalıdır. {0} ve {1} eşleşmelidir. {0} geçerli bir posta kodu olmalıdır. {0} geçerli bir posta kodu olmalıdır. {0} sadece harf, rakam, kısa tire (-) ve nokta (.) içerebilir. {0} 2 karakterden daha uzun olmalı veya "GD" olarak girilmelidir. {0}, geçersiz telefon numarası formatıdır. Geçerli formatlara örnek; 000-0000 veya 0000000.